7 SUMMITS CLUB RUSSIA CARSTENSZ SUMMITEERS

 

Sergey Dmitriev
Mikhail Turovskii, Vadim Nadvodnyuk
Olga Rumyantseva
Elena Gorelik, Liana Chabdarova
Vitaly Simonovich
Dzhamilia Murtazina
Igor Demyanenko
Alexander Abramov.